Tin tức

Các nguyên tắc cơ bản lập báo cáo tài chính

Lập và nộp báo cáo tài chính đã trở thành công tác thường xuyên của một kế toán viên. Để đảm bảo thực hiện quá trình này được diễn ra mau chóng, chính xác, đáp ứng các yêu cầu đặt ra của các chủ thể quan tâm, báo cáo tài chính cần phải được lập dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau:

– Lựa chọn và áp dụng chính sách kế toán: Chính sách kế toán là những nguyên tắc, cơ sở, điều ước, quy định và thông lệ được doanh nghiệp áp dụng trong quá trình lập và trình bày báo cáo tài chính. Cần lựa chọn chế độ kế toán phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp và phải được Bộ Tài Chính chấp nhận. Khi đã lựa chọn và áp dụng chế độ kế toán phù hợp, báo cáo tài chính phải được lập và trình bày theo những nguyên tắc của chế độ kế toán đó.

– Kinh doanh liên tục: Khi lập báo cáo tài chính doanh nghiệp phải đánh giá khả năng kinh doanh liên tục và căn cứ vào đó để lập. Tuy nhiên, trường hợp nhận biết được những dấu hiệu của sự phá sản, giải thể hoặc giảm phần lớn quy mô hoạt động của doanh nghiệp hoặc có những nhân tố có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng sản xuất kinh doanh nhưng việc áp dụng nguyên tắc kinh doanh liên tục vẫn còn phù hợp thì cần diễn giải cụ thể.

báo cáo tài chính

– Nguyên tắc dồn tích: Các báo cáo tài chính (trừ Báo cáo luân chuyển tiền tệ) phải được lập theo nguyên tắc dồn tích. Theo nguyên tắc này thì tài sản, các khoản nợ, nguồn vốn chủ sở hữu, các khoản thu nhập và chi phí được ghi sổ khi phát sinh và được thể hiện trên các báo cáo tài chính ở các niên độ kế toán mà chúng có liên quan.

– Nguyên tắc trọng yếu và sự hợp nhất: Trọng yếu là khái niệm về độ lớn và bản chất của thông tin mà trong trường hợp nếu bỏ qua các thông tin này để xét đoán thì có thể dẫn đến các quyết định sai lầm. Do vậy, nguyên tắc này đòi hỏi những thông tin trọng yếu riêng lẻ không được sáp nhập với những thông tin khác mà phải trình bày riêng biệt. Ngược lại những thông tin đơn lẻ không trọng yếu, có thể tổng hợp được thì cần được phản ánh dưới dạng thông tin tổng quát.

– Nguyên tắc bù trừ: Khi lập các báo cáo tài chính, kế toán viên không được phép bù trừ giữa tài sản và các khoản công nợ, giữa thu nhập với chi phí. Trong trường hợp vẫn tiến hành bù trừ giữa các khoản này thì phải dựa trên cơ sở tính trọng yếu và phải diễn giải trong Thuyết minh báo cáo tài chính.

– Nguyên tắc nhất quán: Để đảm bảo tính thống nhất và khả năng so sánh được của các thông tin trên báo cáo tài chính thì việc trình bày và phân loại các khoản mục trên báo cáo tài chính phải quán triệt nguyên tắc nhất quán giữa các niên độ kế toán. Nếu thay đổi phải có thông báo trước và phải giải trình trong Thuyết minh báo cáo tài chính.

– Trình bày trung thực: Thông tin được trình bày trung thực là thông tin được phản ánh đúng với bản chất của nó, không bị bóp méo hay xuyên tạc dù là vô tình hay cố ý. Người sử dụng thông tin luôn đòi hỏi thông tin phải trung thực để họ đưa ra được những quyết định đúng đắn. Do vậy, xuất phát từ mục đích cung cấp thông tin cho người sử dụng thì nguyên tắc đầu tiên của việc lập báo cáo tài chính là phải trình bày trung thực.

Trong quá trình lập hệ thống báo cáo tài chính cần phải đảm bảo thực hiện đồng thời các nguyên tắc trên bởi chúng có mối liên hệ mật thiết và bổ sung cho nhau, làm tờ khai báo cáo tài chính trên phần mềm HTKK, được làm cơ sở giúp các báo cáo tài chính cung cấp những thông tin đáng tin cậy, đầy đủ, chính xác, kịp thời và phù hợp với yêu cầu của người sử dụng trong việc đưa ra quyết định.

https://phongngua.net/

https://phongngua.net/category/tin-tuc/

Related posts

Mèo Ba Tư hay bị bệnh gì? Cách khắc phục các triệu chứng trên

Nguyễn Thảo Chi

Bỏ túi những mẫu đồng hồ Casio Water Resist giá rẻ chỉ từ 2 triệu

Nguyễn Thảo Chi

Những lưu ý trong cách bố trí nội thất cho phòng làm việc nhỏ thêm tiện nghi

Nguyễn Thảo Chi

Leave a Comment